Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Universitas Islam Negeri Mataram

Dr. H. Subhan Abdullah Acim, M.A

Dekan FDIK

Dr. H. Fahrurrozi, M.A

Wakil Dekan I FDIK

Dr. Ahyar, M.Pd

Wakil Dekan II FDIK

Dr. H. Lalu Ahmad Zaenuri, Lc.,M.A.

Wakil Dekan III FDIK

Azwandi, M.Hum.

Ketua Jurusan PMI

H. M. Syarifudin, M.Pd.

Sekertaris Jurusan PMI

Khairy Juanda, M.Si.

Ketua Jurusan MD

Irpan, S.Ag., M.A.

Sekertaris Jurusan MD

Najamuddin, S.Th.I., M.HI.

Ketua Jurusan KPI

Dr. Abdul Malik, M.Pd.

Sekertaris Jurusan KPI

Rendra Khaldun, M.Ag.

Ketua Jurusan BKI

H. Masruri, Lc., M.A.

Sekertaris Jurusan BKI

Tenaga Kependidikan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Universitas Islam Negeri Mataram

Ahmad Khatibul Umam, S.Pd.

Tenaga Kependidikan FDIK